neptune-properties
Neptune Properties

Tåsen Torg

Tåsen Torg

Det er en stund siden arbeidet med planene for Tåsen Senter startet. Lokalsenteret begynner å bli utidsmessig og i tillegg kan mange tenke seg en ny bolig med en så sentral beliggenhet. Løsningen vi foreslår har form av et tradisjonelt bykvartal, hvor butikk- og servicearealene ligger nederst, under boligene og det skjermede hagearealet. 

 Vi har lagt inn et nytt torg som åpner seg mot vest og som får alle de kvaliteter som er nødvendig for å bli Tåsens nye møteplass. Oppover i etasjene kommer det gode lyse leiligheter med solrike balkonger. All parkering og varelevering er lagt under bakken eller skjermet i bygg.

For tiden jobbes det med trafikkutredninger, støyrapporter, planlegging av handelsareal, kjellere, varelevering og boliger. Landskapsarkitekten har tegnet grøntplaner, og eiendomsmegler er tatt med for å starte arbeidet med å finne frem til de beste planløsningene for leilighetene. Og i tillegg jobbes det med mye annet - stort og smått - som også må på plass før vi har et komplett reguleringsplanforslag ferdig for oversendelse til Plan- og bygningsetaten (detaljregulering). Går innspurten bra ser vi for oss at denne planen blir sendt kommunen i løpet av vinteren.  Forutsetter vi så halvannet års saksbehandling og vedtaksprosess før endelig planvedtak i bystyret, vil salgsstart kunne skje en gang rundt sommeren 2019.  Byggetiden deretter vil nok bli to til to og et halvt år, slik at innflytting tidligst vil kunne skje mot slutten av 2021.

Prosjektet Tåsen Torg utvikles av Neptune Properties og Jacaranda Eiendom gjennom selskapet Tåsen Utvikling, og i samarbeid med NorgesGruppen Eiendom. 

Kaj Munks vei 41, 0876 Oslo
Registrer din interesse her!
Fyll ut og send inn, og vi holder deg oppdatert om prosjektet.
Jeg ønsker å bli kontaktet av en rådgiver i tråd med GDPR