np3

Tåsen Torg

FREMTIDENS TÅSEN SENTER

Planene for nytt senter og boliger ligger allerede ute til offentlig gjennomsyn. Vi inviterer nå til en bredere presentasjon og åpen diskusjon rundt Tåsen Torg på kurs og konferansesenteret Meet på Ullevaal Stadion, tirsdag 9. april kl 18.30.

Velkommen!

Hold meg oppdatert

Pris

Kvm

Innflytting

Tåsen torg

---

Det er en stund siden arbeidet med planene for Tåsen Senter startet. Lokalsenteret begynner å bli utidsmessig og i tillegg kan mange tenke seg en ny bolig med en så sentral beliggenhet. Løsningen vi foreslår har form av et tradisjonelt bykvartal, hvor butikk- og servicearealene ligger nederst, under boligene og det skjermede hagearealet.

Vi har lagt inn et nytt torg som åpner seg mot vest og som får alle de kvaliteter som er nødvendig for å bli Tåsens nye møteplass. Oppover i etasjene kommer det gode lyse leiligheter med solrike balkonger. All parkering og varelevering er lagt under bakken eller skjermet i bygg.

Nå er vi ferdige med utredningene som kreves for at kommunen skal kunne godkjenne planen som «komplett». Det betyr at planforslaget vil bli lagt ut til offentlig gjennomsyn, sannsynligvis i februar 2019. I forbindelse med utleggelsen vil det bli arrangert et informasjonsmøte på Ullevål Stadion hvor alle er hjertelige velkomne.  Våre registrerte interessenter vil få en særskilt invitasjon. På møtet vil både Plan- og bygningsetaten og vi som utbyggere orientere om prosjektet og svare på spørsmål, slik at flest mulig får en riktig oppfatning av hva forslaget vårt innebærer.

Går høringen etter planen håper vi at reguleringsplanen vil bli vedtatt av bystyret i løpet av året. I så fall vil vi kunne starte boligsalget på nyåret 2020. Byggetiden deretter vil nok bli to til to og et halvt år, slik at innflytting tidligst vil kunne skje mot slutten av 2022.

Prosjektet Tåsen Torg utvikles av Neptune Properties og Jacaranda Eiendom gjennom selskapet Tåsen Utvikling, og i samarbeid med NorgesGruppen Eiendom.


Registrer deg som interessent og få tilsendt informasjon om dette prosjektet. 
 

Utforsk flere av våre boliger

 • Ensjøveien 4

 • Ensjølyst

 • S54 Oslo

 • Tåsen Torg

 • Nordstrand - Poppelstien

 • Skøyen - Prinsessealléen

 • Holtet Horisont I

 • Holtet Horisont II

 • Hasleveien 30

 • Lutvanntoppen 1

 • Lutvanntoppen 2

 • Sæter Hage

 • Ullern View

 • Malerhaugen Park

 • Skoleveien 6

 • Holtveien 3

 • Holmenveien 7

 • Geitmyrsveien 33 D

 • Holtet - Pareliusveien

 • Vinderen

 • Sandakerveien 16

 • Meierikvartalet

 • Yachtværftet

 • Holtekilen Front

 • Brattlitoppen

 • Ensjøhøyden

 • Malerhaugen 28