np3

Tåsen Torg

Fremtidens Tåsen senter

Planene for nytt senter og boliger ligger allerede ute til offentlig gjennomsyn. Du kan melde din interesse ved å fylle ut kontaktinformasjon under.

Tåsen torg

---

Det er en stund siden arbeidet med planene for Tåsen Senter startet. Lokalsenteret begynner å bli utidsmessig og i tillegg kan mange tenke seg en ny bolig med en så sentral beliggenhet. Løsningen vi foreslår har form av et tradisjonelt bykvartal, hvor butikk- og servicearealene ligger nederst, under boligene og det skjermede hagearealet.

Vi har lagt inn et nytt torg som åpner seg mot vest og som får alle de kvaliteter som er nødvendig for å bli Tåsens nye møteplass. Oppover i etasjene kommer det gode lyse leiligheter med solrike balkonger. All parkering og varelevering er lagt under bakken eller skjermet i bygg.

Vi håper at reguleringsplanen vil bli godkjent i starten av 2022.  

Prosjektet Tåsen Torg utvikles av Neptune Properties og Jacaranda Eiendom gjennom selskapet Tåsen Utvikling, og i samarbeid med NorgesGruppen Eiendom.


Registrer deg som interessent og få tilsendt informasjon om dette prosjektet.
 

Romløsning

Utforsk flere av våre boliger