np3

Vurderer du å selge en eiendom?

Som en av Oslos største boligutviklere har vi i Neptune mye erfaring med kjøp av både små og store eiendommer fra både private og profesjonelle tomtebesittere. Sammen med vårt søsterselskap, Profier AS, har vi som målsetting å bygge opp mot 850 boliger per år, noe som setter et høyt ambisjonsnivå også for kjøp av eiendom.  

Vi er hele tiden på jakt etter nye tomter og eiendommer som egner seg for boligutbygging, enten det er ubebygget tomt eller eiendom med eksisterende bolig- eller næringsbebyggelse. Vi kan raskt gi deg en vurdering av utbyggingsmuligheter og verdien på din eiendom.

Vi bygger først og fremst i eksisterende nabolag, og har jobbet mye med lokal sentrumsutvikling. Det har gitt oss god erfaring fra utfordrende reguleringsprosesser. 

Neptune er den utvikleren som har regulert mest i Oslo de siste årene, og har stått for ca. 25% av alle boligene som ble regulert i 2021.

Målet vårt er å skape Norges mest attraktive nabolag, samt å drive utvikling som ivaretar miljøet, menneskene og byen vår. Det starter allerede med tomtekjøpet. Vi er opptatt av å være en trygg, tilgjengelig og rettferdig samarbeidspartner / tomtekjøper slik at det blir en god prosess for deg som tomteselger.

Ta kontakt med Ole eller Eivind (se kontaktinfo under), så hjelper vi deg!