np3

Vurderer du å selge
en eiendom?

Som en av Stor-Oslos største boligutviklere har vi i Neptune mye erfaring med kjøp av både små og store eiendommer fra både private og profesjonelle tomtebesittere. Sammen med vårt søsterselskap, Profier AS, har vi som målsetting å bygge opp mot 850 boliger per år, noe som setter et høyt ambisjonsnivå også for kjøp av eiendom.  

Neptune og Profier har totalt bygget ca. 12.000 boliger og 800.000 m2 handel/næring, og har tilsammen 50 ansatte. Samlet er selskapene en av Norges største boligutviklere med ca. 60 prosjekter (5.000 boliger) under aktiv utvikling.

Vi er hele tiden på jakt etter nye tomter og eiendommer som egner seg for boligutbygging, enten det er ubebygget tomt eller eiendom med eksisterende bolig- eller næringsbebyggelse. Vi kan raskt gi deg en vurdering av utbyggingsmuligheter og verdien på din eiendom.

Vi bygger først og fremst i eksisterende nabolag, og har jobbet mye med lokal sentrumsutvikling. Det har gitt oss god erfaring fra utfordrende reguleringsprosesser. 

Neptune er den utvikleren som har regulert mest i Oslo de siste årene. Vi har regulert ca. 25 % av alle boliger som har blitt regulert, hvert år de siste fire årene. 


Målet vårt er å skape Norges mest attraktive nabolag, samt å drive utvikling som ivaretar miljøet, menneskene og byen vår. Det starter allerede med tomtekjøpet. Vi er opptatt av å være en trygg, tilgjengelig og rettferdig samarbeidspartner / tomtekjøper slik at det blir en god prosess for deg som tomteselger.

Ta kontakt med Ole (se kontaktinfo under), så hjelper vi deg!

Vi gir deg gode tips og råd!

Er du boligutvikler og sliter med et næringsbygg eller sitter fast i en reguleringsprosess? Har du en enebolig med en stor tomt og ikke aner hvilke muligheter du faktisk har? Neptune har lang erfaring og kan bistå både deg som er profesjonell og deg som er helt uten forkunnskaper. La oss sammen finne gode løsninger!

3 tips til raskere regulering av din byggesak

1. Vurder flere utviklingsmuligheter, men vær realistisk. Eksterne arkitekter lager ofte mulighetsstudier som har for høy utnyttelse eller blir for dyrt å bygge. Feil regulering kan ofte redusere prisen. 

2. Synliggjøring av hva prosjektet kan gi tilbake til omgivelsene. Se på mulighetene for møteplasser, lokaltilbud, boliger for førstegangskjøpere osv. Det vil ofte gi en raskere og bedre regulering. 

3. Finn gode samarbeidspartnere. Skaff deg en oversikt over hva du kan gjøre selv, og hvilke aktører som kan tilføre det du mangler. 

Vil du vite mer?


3 tips for å transformere eiendommer til gode og levende bomiljø


1. Ta hensyn til naboer og nabolag. Ved å inkludere naboene tidlig i prosessen er det enklere å få dem med på planene. 

2. Egner tomten seg best for bolig, næring, handel, eller noe annet? Utforsk mulighetene. 

3. Det er i reguleringsfasen de store verdiene kan skapes. Knytt kontakt med noen som er spesialister på dette. 

3 tips til deg som lurer på hva eiendommen din er verdt


1. Vurder flere utviklingsmuligheter, men vær realistisk. Eksterne arkitekter lager ofte mulighetsstudier som har for høy utnyttelse eller blir for dyrt å bygge. Feil regulering kan ofte redusere prisen. 

2. Finn muligheten for fortetting. Har det vært utbygging i området rundt tomten i løpet av den siste tiden, eller ligger den for eksempel i nærheten av en T-bane stasjon? Da er sannsynligheten høy.

3. Spør om råd hos noen som kjenner hele verdikjeden. Omregulering er en komplisert prosess, så det er spesielt viktig med en utvikler som er god på både regulering og utvikling. 

Vil du vite mer?

3 tips som kan endre en eiendom til et boligprosjekt


1. Sørg for at en omregulering er i tråd med kommunens ønsker fra starten av. Hvis ikke kan tomten lett forbli reguleringsmessig "ødelagt" i mange år. 

2. Ta hensyn til naboer og nabolag. Ved å inkludere naboene tidlig i prosessen er det enklere å få dem med på planene. 

3. Skaff deg kunnskap om hvem som har gode forbindelser til både reguleringsmyndigheter og politikere.