np3

Vi bygger
for en
bedre by

Det er mennesker som utgjør byen. Derfor må mennesker alltid settes først i bolig- og byutvikling. Målet vårt er å skape Norges mest attraktive nabolag, og slik skal vi i Neptune bidra til å gjøre byen bedre.

Boliger til
salgs

Hva kan du
forvente av
en bolig fra
Neptune?

Neptune skal være en ansvarlig eiendomsutvikler som bygger hjem av høy kvalitet og jobber for gode nabolag der mennesker trives!

Vurderer
du å selge
en eiendom?

Hvordan
vi utvikler
våre bolig-
prosjekter

Neptune skal være en ansvarlig eiendomsutvikler som bygger hjem av høy kvalitet og jobber for gode nabolag der mennesker trives!

Siste
nytt

En utbygger
drevet av
lidenskap