np3

Link
Carl Berner

Utviklingseiendom på Carl Berner

På Carl Berner/Sinsen har vi i Neptune med partnere sikret oss flere spennende eiendommer.

Vår ambisjon er å transformere eiendommene fra en lukket næringsvirksomhet til et åpent og tilgjengelig nabolag med attraktive boliger, flotte grønne utearealer, torg, spennende fellesarealer og andre utadrettede funksjoner.

Det settes høye miljø og arkitektoniske krav til prosjektet og det legges til grunn ombruk av deler av dagens bygningsmasse.


Registrer deg som interessent og få tilsendt informasjon om dette prosjektet.
 

Romløsning

Utforsk flere av våre boliger

 • Setra vei

 • Meierikvartalet

 • Holtekilen Front

 • Tøyentaket

 • Yachtværftet

 • Sandakerveien 16

 • Borgenbakken

 • Oluf Onsums vei 11

 • Smestad

 • Lindeberg senter

 • Åsjordet 9, 11 og 13

 • Åsjordet 3

 • Låveveien 70

 • Bogerudveien 13/15

 • Libakkveien 13/15

 • Ensjøhøyden

 • Ensjølyst

 • Tåsen Torg

 • Nordstrand - Poppelhagen

 • Skøyen - Prinsessealléen

 • Holtet Horisont I

 • Holtet Horisont II

 • Link - Carl Berner

 • Lutvanntoppen 1

 • Lutvanntoppen 2

 • Sæter Hage

 • Ullern View

 • Malerhaugen Park

 • Skoleveien 6

 • Holtveien 3

 • Holmenveien 7

 • Geitmyrsveien 33 D

 • Holtet - Pareliusveien

 • Vinderen

 • Brattlitoppen

 • Malerhaugveien 28