np3
Logo

SOLRIKE OG LUFTIGE LEILIGHETER PÅ HOLTET

Holtet Horisont I er fire leilighetsbygg rundt et åpent grønt tun, med et dempet arkitektonisk uttrykk som gjør at de faller naturlig inn i omgivelsene. Huset mot Kongsveien har saltak, de tre andre har flatt tak med takterrasse for de øverste etasjene. Det vil bli lagt ekstra vekt på trivsel ute og inne, bl.a. vil en flott skulptur ønske velkommen ved innkjøringen. Husene er på fire etasjer, de 39 leilighetene er romslige og i nabolaget er både Holtet og Bekkelaget med alt du trenger i hverdagen. Buss og trikk går fra Holtet til sentrum på et kvarter. Godt utbygget barnehage- og skoletilbud i området. En skulptur ønsker velkommen ved innkjøringen

120

enheter

35 - 120

kvm.

Bekkelaget

Oslo

    Kongsveien 82, 1177 Oslo