np3

Låveveien 70

I Låveveien på Skøyenåsen i nærheten av Østensjøvannet planlegges det ca. 90 leiligheter. Planforslaget ligger til politisk behandling med intensjon om vedtak i løpet av våren 2023. 

Registrer deg som interessent og få tilsendt informasjon om dette prosjektet.
 

Romløsning

Utforsk flere av våre boliger