np3

Smestad

Det jobbes med en områdeplan for Smestad, som bl.a. innebærer en bymessig utbygging av kvartalet mellom Hoffsveien og Ring 3. Området ligger i nærhet til trafikknutepunkt og t-bane, et planlagt grøntdrag vil åpne opp mot Smestaddammen.

Registrer deg som interessent og få tilsendt informasjon om dette prosjektet.
 

Romløsning

Utforsk flere av våre boliger