np3

Lindeberg senter

Det planlegges et nytt bydelssenter på Lindeberg som vil gi området et nytt møtested med kjøpesenter, servicefunksjoner og boliger. Det jobbes med en ny områdeplan. 

Registrer deg som interessent og få tilsendt informasjon om dette prosjektet.
 

Romløsning

Utforsk flere av våre boliger