np3

Sætertunet


I Nordstrandveien 51 mfl. på Sæter, Nordstrand planlegger Neptune sammen med Monolith Properties et nytt prosjekt med arbeidsnavnet Sætertunet. Prosjektet er skissert med 112 boliger fordelt på en variasjon av frittstående bygninger med 3-4 etasjer, i tillegg til en tilbaketrukket toppetasje.

I tråd med Sæterplanens intensjoner, er det lagt stor vekt på at arkitekturen skal være stedstilpasset og av høy kvalitet, med variasjon i bruk av ulike tegltyper og tre.

Prosjektet vil åpne barrierer og skape gangforbindelse mellom Tallbergveien og Nordstrandveien, og det er planlagt en stor parkmessig hage sentralt i prosjektet. Nordstrandveien vil bli opparbeidet
som en strøksgate og det er planlagt et torg med nærmiljøfunksjoner ut mot Sæterkrysset.

Ambisjonen er at Sætertunet skal bidra til å styrke området rundt Sæterkrysset og Sæter som et urbant lokalsenter, samtidig som vi beholder identiteten
og den gode atmosfæren. 

Reguleringsprosessen er igangsatt hos Plan- og bygningsetaten, gjennom bestilling av oppstartsmøte august 2022. Vi vil snart invitere til dialog og medvirkning med nabolaget så vi sikrer at vi får med oss alle innspillene så dette blir et best mulig prosjekt både for Sæter og for fremtidige boligkjøpere. 


Meld interesse for prosjektet
 

Romløsning

Utforsk flere av våre boliger