np3

Utbyggere mener 5000 planlagte boliger kan forsvinne

2023-09-18

– Oslo kan miste 5.000 nye boliger, mener de 24 største boligutbyggerne i Oslo etter å ha gått nærmere gjennom forslaget til arealdelen i kommuneplanen.

I sommer sendte byrådet ny kommuneplan for Oslo på høring. Den viste at det er plass til 120.000 nye boliger. Og la flere nye føringer for hvor og hvordan de skal bygges.

Men det som var ment som et løft for boligbygging, møter nå sterk motstand i byggebransjen. Den hevder at det tvert imot kan bli færre nye boliger.

– Forslaget vil strupe boligbyggingen. Oslo kan miste 5000 sårt tiltrengte leiligheter, sier OBOS-sjef Daniel Siraj på vegne av de 24 største boligbyggere i Oslo.

Hvis planen blir vedtatt av politikerne, mener utviklerne at nær 30 prosent av de rundt 19.000 boligene som er planlagt i 39 boligprosjekter i Oslo forsvinne de neste fem til ti årene. I tillegg vil det bli kuttet boliger i en rekke prosjekter i regi av andre utbyggere. Dette kommer på toppen av den kraftige nedgangen i boligbyggingen de siste årene.

– Det er først og fremst nye begrensninger til høyder og utnyttelse av tomtene som vil bremse byggingen i prosjekter som allerede har kommet langt i planleggingen. Kommunen har dessverre ikke vært i dialog med byggebransjen i denne saken. Det ser vi tydelig konsekvensen av nå. Det er ingenting i dette forslaget som tyder på at boligforsyning er prioritert. Og etterslepet er allerede stort. Vi har beregnet at det akkumulerte boligunderskuddet i Oslo siden 2014 allerede er på nesten 12 000 boliger, sier Daniel Siraj.


Kommuneplanens arealdel, som ble lagt frem i sommer – med høringsfrist i desember – legger opp til at det i teorien kan bygges 120 000 nye boliger i hovedstaden fram til 2040. Da vil det ifølge prognosene bo nærmere 800 000 mennesker i Oslo. Slår dette til, vil det være behov for rundt 50 000 nye boliger.

– Med dagens reguleringstakt, som har vært rundt 1500 boliger årlig de siste fem årene, vil vi ikke være i nærheten av å bygge de 50 000 boligene byen trenger. At folk kan eie sin egen bolig er en avgjørende faktor for å styrke velferden i samfunnet vårt. Denne planen peker dessverre i feil retning, sier Hilde Vatne, administrerende direktør i JM Bolig Norge

Dette er aktørene som kritiserer den foreslåtte boligplaner:

Stor-Oslo Eiendom, JM Bolig Norge, Bane NOR Eiendom, OBOS, Selvaag Bolig, Løvenskiold Eiendom, Skanska, Nordr, Fredensborg bolig, Økern Sentrum, Solon Eiendom, Neptune Properties, Mustad Eiendom, Hav Eiendom, Møller Eiendom, Avantor, Aspelin Ramm, Eiendomsspar, Union boligfond, Bonava, Agate Utvikling, USBL, Storebrand Eiendom og KLP Eiendom.