np3

Over 600 personer har gitt innspill til prosjektet vårt i Hasleveien på Carl Berner

2022-05-03

Lokale borettslag, sameier, velforeninger, offentlige tjenester, lag, foreninger, organisasjoner, private institusjoner og næringsaktører har blitt involvert i prosjektet på Carl Berner. Over 600 personer har gitt sine innspill, gjennom undersøkelser, presentasjoner, stedsvandringer og arbeidsverksteder.

- Som boligutvikler i Oslo som for det meste kjøper tomter i eksisterende nabolag, vet vi at det er mange hensyn å ta når eiendommer utvikles. I utviklingen skal vi lytte til lokalmiljøet og menneskene som bor og bruker området, det er de som kjenner området best. Vi har derfor engasjert selskapet CoUrban til å holde en løpende nabo- og interessentdialog gjennom hele prosessen, fortalte Markus Thrygg, prosjektutvikler i Neptune, da prosjektet ble lansert i januar 2021.

Vil styrke det sosiale fellesskapet

Medvirkningsaktivitetene har gitt innblikk i hvilke savn, behov og drømmer lokalmiljøet har for utviklingen av nabolag sitt generelt, og for utvikling av eiendommen spesielt. 

Tilbakemeldingene viser at det er et særlig behov for tiltak som styrker det sosiale fellesskapet i området – man ønsker flere sosiale arenaer der man kan treffe naboer, venner og bekjente.

Når det gjelder selve eiendommen som skal utvikles, har nabolaget kunnet komme med innspill til hvordan både inne- og uteareal kan utformes. 

I dag oppleves nabolaget som trafikkert og det finnes få fellesareal vekk fra biltrafikken. 

Det er et tydelig ønske om mer grøntareal og utendørs møteplasser for naboer i rolige omgivelser, rikelig med sitteplasser, lekeplass, utegym og liknende. Naboene var også opptatt arkitektonisk uttrykk, farger og materialvalg på fasade.  

- Vi setter stor pris på tilbakemeldingene vi har fått og tar med oss denne verdifulle informasjonen videre i utviklingen av prosjektet. Saken har nå fått saksbehandler hos PBE og vi ser frem til et oppstartsmøte før sommeren. Etter oppstartsmøtet gleder vi oss til å kunne delene mer informasjon om prosjektet og fortsette den gode dialogen med nabolaget, forteller Markus.

Du kan lese mer om medvirkningsprosessen og tilbakemeldingene vi fikk her: 
Medvirkning i prosjektet

Om ombruksprosjektet

Vi har høye ambisjoner for Neptunes første store ombruksprosjekt, og har engasjert Asplan Viak som miljøkonsulent for å bistå med gode ideer og veiledning gjennom prosjektet for å finne de gode løsningene. Det er foreløpig planlagt attraktive boliger og næringsareal med et godt tilbud av service- og tjenestetilbud i samsvar med nabolagets ønsker.  Vi vil sørge for grønne utearealer med torg og møteplasser ned mot Sinsenveien til glede for både nye og eksisterende beboere i området.

Gjennom dette prosjektet ønsker vi å bygge videre på kvalitetene i området og ta del i den positive utviklingen av Carl Berner-området.

Les mer om prosjektet vårt på Carl Berner her