np3

3 tips som kan endre en eiendom til et boligprosjekt

1. Sørg for at en omregulering er i tråd med kommunens ønsker fra starten av. Hvis ikke kan tomten lett forbli reguleringsmessig "ødelagt" i mange år. 

2. Ta hensyn til naboer og nabolag. Ved å inkludere naboene tidlig i prosessen er det enklere å få dem med på planene. 

3. Skaff deg kunnskap om hvem som har gode forbindelser til både reguleringsmyndigheter og politikere.