np3

Gjennomførte kvaliteter

          


I Setra vei blir det ikke spart på noe. Her blir du omgitt av materialvalg uten kompromisser, og du møter det allerede når du står på utsiden. Fasaden på byggene er formet av teglstein, treverk, stål med rustfinish og elementer av kobber, overflater som både passer til omgivelsene og samtidig reflekterer soliditeten hele prosjektet er preget av.  


Målet er alltid å tegne hus vi
selv har lyst til å bo i

          

Heggelund og Koxvold ble startet i 1983 og er arkitektkontoret bak Setra vei. Vi har tatt en prat med Tore Koxvold og Frank Trømborg Bjørnsen om verdien av å være generalister, god forestillingsevne og hvordan en prosess som rekker over år og flere ulike eierstrukturer kan gjøre sluttproduktet enda bedre. 

«Arkitekter må være generalister, sier Tore Koxvold ettertenksomt.» Og dette er en filosofi arkitektene hos Heggelund & Koxvold virkelig må ha tatt til hjertet. Hoteller, teatre, kulturhus, skoler, barnehager, destinasjoner og jernbanestasjoner, offentlige bygninger, hytter, privathus og leilighetsprosjekter – Det finnes nesten ikke en eneste bygningstype, stil, form eller bruksområde arkitektene hos oss ikke har satt bumerket sitt på. Det må være en verdifull erfaring å ha. 

«Oppgavene mellom offentlige bygg og privatprosjekter har helt åpenbare forskjeller», fortsetter Frank. «Et offentlig bygg står tomt mesteparten av døgnet og skal i all hovedsak fylle en praktisk rolle. Estetikk, linjer og arkitektoniske uttrykk kan skape trivsel på jobben, men det er og blir en arbeidsplass. Et hjem blir skapt for mennesker, det er der liv skal leves. Forskjellene og perspektivene dette skaper gir verdifull innsikt. Noen boligprosjekter får vi direkte fra de som skal bo der. I andre prosjekter skal vi bygge hjem for personer vi aldri møter, men som fremdeles har like sterke behov, ønsker og krav som menneskene vi blir kjent med. Da må forestillingsevnen på banen, og det er spennende. Setra vei er et godt eksempel på en slik oppgave.» 

Å flytte er en prosess som alltid vil føre til endringer. Vi bygger Setra vei med ett mål for øye - at samtlige endringer skal bli til det bedre.