np3

Utforsk solforholdene

Solstudiet kan manøvreres rundt for å utforske solforholdene. Dra fra høyre eller venstre (hvor som helst i solstudiet) for å snu byggene.

Slik fungerer det:

Velg: Beskrivelse
Roter:
Beskrivelse