np3

Om prosjektet

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English.

Sæter Trikkstopp
300 m - 4min gange

Sæter Torg
240 m - 3 min gange

Sæter bussholdeplass
190 m - 2 min gange

Meny
230m - 3 min gange

Wok N Roll
210m - 3 min gange

Nordstrand bad
1.6km - 4 min kjøring

Intervjuer

Ofte stilte spørsmål

---

Lurer du på noe om boligene i Poppelhagen? Her finner du svar på noen av de vanligste spørsmålene om boligprosjektet:

Når kommer leilighetene til salgs?

Leilighetene i bygg A, B og C er i salg nå. 

Når forventes de innflyttingsklare?

Vi er godt fornøyde med salgsstarten, og fått enorm positiv respons på prosjektet. Vi forbereder derfor fortsettelsen med riving av eksisterende hus på tomten allerede i april for å klargjøre for byggestart. Den planlegges 3. kvartal 2022 med ferdigstillelse 3. kvartal 2024 forutsatt tilstrekkelig salg og offentlige tillatelser før sommerferien.

Alle leiligheter bygges samtidig, og det er kun et byggetrinn. 

Hvordan kan jeg legge inn kjøpetilbud?

Det beste er at man benytter TryggBudgivning med BankID i boligvelger. Da går man inn i boligvelger på hjemmesiden, velger leiligheten man ønsker å kjøpe, og benytter knappen «Gi bud». Her kan man fylle inn all informasjon digitalt, og bekrefte med Bank ID. (Les mer om å legge bud på alternative leiligheter i neste svar).

Man kan også laste ned et budskjema fra hjemmesiden, fylle ut dette og legge ved kopi av legitimasjon. Deretter scannes det og sendes på e-post til megler, eller avtales levert til megler på visningssenteret.

Kan jeg ha flere alternativer ved salgsstart?

Du kan, i prioritert rekkefølge, sette opp så mange leiligheter du ønsker. (Les mer om tildeling på neste spørsmål).

Benytter du den digitale løsningen med BankID, skriver du under «forbehold» – om denne leilighet blir solgt, gjelder budet alt. 2; leilighet XXXXXX, pris XXXXX, alt. 3; leil. XXXXXXX, pris XXXXXX, alt. 4 leil XXXX, pris XXXXX, osv. Her kan du i prioritert rekkefølge legge inn så mange leiligheter du ønsker.

Hvordan tildeles leiligheter ved salgsstart?

Leilighetene selges til fastpris. Dersom det er flere som har samme leilighet som 1. valg, avholdes en loddtrekning. Alle budgivere tildeles et budgivernummer ved innlevering av bud. Vi trekker ved utløp av budfrist 8. mars en tilfeldig rekkefølge disse budgivere tildeles leiligheter. Det spiller ingen rolle når du leverer budet innen fristen, eller hvor mange alternativer du har satt opp. Du tildeles beste ledige leilighet du har satt opp, når det er din tur. Da blir alt rettferdig og likt for alle. 

Det kan ta 2-4 dager å gå gjennom alle bud og tildele leiligheter. Så snart alle bud er behandlet, finansiering bekreftet og tildeling foretatt, selges usolgte leiligheter etter førstemann til mølla prinsippet.  

Hva kreves av finansieringsbekreftelse?

Du må kunne fremlegge en plan for hvordan du skal finansiere kjøpet. Det kan være finansieringsbevis fra banken, dokumentasjon på oppsparte midler eller at du kan vise til egenkapital i en bolig du skal selge. Spør megler hvis du er i tvil. 

Hvordan er betalingsbetingelsene?

Det er to innbetalinger i prosessen: 

  1. 10% av kjøpesum inkl. garasje, betales når §12 garanti er stillet etter kontraktsinngåelse. Dette blir 1-3 måneder etter budaksept.
  2. Resterende kjøpesum betales rett før overtagelse (cirka 3 dager).

Kjøpesummen er fast og skal ikke reguleres i byggeperioden. Omkostninger betales sammen med siste innbetaling.

Hva slags eieform er det?

Bygg A, B og C organiseres som et boligsameie med selveierleiligheter. Bygg D er planlagt som et borettslag med andelsleiligheter.

Kan jeg kjøpe garasjeplass?

Ved ønske om å kjøpe garasjeplass kan det gjøres ved avtaleinngåelse på leiligheten. Gjør du avtale om kjøp av plass er du selvsagt garantert at du disponerer en plass ved overtagelse.

Ved salgsstart er det kun 4-roms og store 3-roms som kan kjøpe plass. Mindre 3-roms og 2-roms leiligheter kan ikke få bekreftet kjøp for prosjektet nærmer seg sluttsolgt, og man ser at det er plasser til overs.

Hva skjer om jeg har kjøpt, men det skjer noe som gjør at jeg ikke kan flytte hit allikevel?

Det er ingen angrerett, slik at avtalen om å fullføre kjøpet er bindende selv om noe uforutsett inntrer. Bustadoppføringsloven (som er lovverkets som regulerer avtalen) gir kjøper rett til å avbestille, men det betinger at kjøper dekker alle selgers utgifter herunder salg til en lavere pris. Dette kan fort bli kostbart. Frem til det er vedtatt igangsetting så er det et forhåndsbestemt avbestillingsgebyr på 5 %.

Man kan søke selger om å få selge kontrakten til andre, men dette blir vurdert på individuelt grunnlag, og det kan bli stilt vilkår til en slik transport av kontrakt. Man får ingen forhåndsgodkjenning til videresalg.

Kan jeg leie ut leiligheten?

For selveierleiligheter (A, B og C) kan du fritt leie ut hele eller deler av boligen. Det er kun noen lovmessige begrensninger i forhold til hyppig korttidsutleie (eks. Airbnb) som gjelder alle selveierleiligheter uansett hvor de ligger.