np3

Utforsk solforholdene

---

Solstudiet kan manøvreres rundt for å utforske solforholdene. Dra fra høyre eller venstre (hvor som helst i solstudie) for å snu byggene.

Slik fungerer det

Velg

Kun klikk

Roter

Klikk og dra