np3

Ofte stilte spørsmål

---

Lurer du på noe om boligene i Poppelhagen? Her finner du svar på noen av de vanligste spørsmålene om boligprosjektet:

Når kommer leilighetene til salgs?

Leilighetene i bygg A, B er i salg nå, hvor frist for å levere inn kjøpetilbud er 28. januar kl. 10.00. Vi planlegger å legge ut bygg C i mars og bygg D i mai.

I bygg C og D er det flere mindre leiligheter enn i bygg A og B.

Når forventes de innflyttingsklare?

Planen er å begynne byggearbeidene høsten 2022, forutsatt at vi har tilstrekkelig salg. Da vil man, om det ikke inntreffer uforutsatte hendelser, kunne levere leiligheter i første del av 2025. 

Alle leiligheter bygges samtidig, og det er kun et byggetrinn. 

Kan jeg besøke visningssenteret?

Ja, men grunnet Covid-19 har vi valgt å kun avholde 30 minutters visninger med en interessentgruppe av gangen. Det er lagt ut informasjon om oppsatte visningstidspunkt på Finn-annonsen til Poppelhagen, og på hjemmesiden www.poppelhagen.no. Her bestiller du tid for et besøk.

Visningssenteret ligger i Ekebergveien 239 (det som blir Hagevillaen), bak Bjørn Frisør/Trill inn. Man kan parkere ved å benytte innkjøring fra Poppelstien og rett inn til venstre. Parkeringsplassene er skiltet.

I visningssenteret kan du snakke med megler, se modell og eksempler på innredning og stille spørsmål. Det er også mulig å gå opp i huset som gir et godt inntrykk av utsiktsforhold.

Send e-post til megler dersom oppsatt visningstidspunkt ikke passer.

Finn Bragnes
91 31 58 18
fbr@sem-johnsen.no

Iga Okon
91 99 48 84
io@sem-johnsen.no

Hvordan kan jeg legge inn kjøpetilbud?

Det beste er at man benytter TryggBudgivning med BankID i boligvelger. Da går man inn i boligvelger på hjemmesiden, velger leiligheten man ønsker å kjøpe, og benytter knappen «Gi bud». Her kan man fylle inn all informasjon digitalt, og bekrefte med Bank ID. (Les mer om å legge bud på alternative leiligheter i neste svar).

Man kan også laste ned et budskjema fra hjemmesiden, fylle ut dette og legge ved kopi av legitimasjon. Deretter scannes det og sendes på e-post til megler, eller avtales levert til megler på visningssenteret.

Kan jeg ha flere alternativer ved salgsstart?

Du kan, i prioritert rekkefølge, sette opp så mange leiligheter du ønsker. (Les mer om tildeling på neste spørsmål).

Benytter du den digitale løsningen med BankID, skriver du under «forbehold» – om denne leilighet blir solgt, gjelder budet alt. 2; leilighet XXXXXX, pris XXXXX, alt. 3; leil. XXXXXXX, pris XXXXXX, alt. 4 leil XXXX, pris XXXXX, osv. Her kan du i prioritert rekkefølge legge inn så mange leiligheter du ønsker.

Hvordan tildeles leiligheter ved salgsstart?

Med unntak av A501 og B405, selges alle leiligheter til fastpris. Om det ved budfristens utløp er flere som ønsker å kjøpe en av disse 2 toppleilighetene, avholdes en budrunde. 

For alle andre leiligheter vil det, om det er flere som har samme leilighet som 1. valg, avholdes en loddtrekning. Alle budgivere tildeles et budgivernummer ved innlevering av bud. Vi trekker ved utløp av budfrist 28. januar en tilfeldig rekkefølge disse budgivere tildeles leiligheter. Det spiller ingen rolle når du leverer budet innen fristen, eller hvor mange alternativer du har satt opp. Du tildeles beste ledige leilighet du har satt opp, når det er din tur. Da blir alt rettferdig og likt for alle. 

Det kan ta 2-4 dager å gå gjennom alle bud og tildele leiligheter. Så snart alle bud er behandlet, finansiering bekreftet og tildeling foretatt, selges usolgte leiligheter etter førstemann til mølla prinsippet.  

Hva kreves av finansieringsbekreftelse?

Du må kunne fremlegge en plan for hvordan du skal finansiere kjøpet. Det kan være finansieringsbevis fra banken, dokumentasjon på oppsparte midler eller at du kan vise til egenkapital i en bolig du skal selge. Spør megler hvis du er i tvil. 

Hvordan er betalingsbetingelsene?

Det er to innbetalinger i prosessen: 

  1. 10% av kjøpesum inkl. garasje, betales når §12 garanti er stillet etter kontraktsinngåelse. Dette blir 1-3 måneder etter budaksept.
  2. Resterende kjøpesum betales rett før overtagelse (cirka 3 dager).

Kjøpesummen er fast og skal ikke reguleres i byggeperioden. Omkostninger betales sammen med siste innbetaling.

Hva slags eieform er det?

Bygg A, B og C organiseres som et boligsameie med selveierleiligheter. Bygg D er planlagt som et borettslag med andelsleiligheter.

Kan jeg kjøpe garasjeplass?

Ved ønske om å kjøpe garasjeplass kan det gjøres ved avtaleinngåelse på leiligheten. Gjør du avtale om kjøp av plass er du selvsagt garantert at du disponerer en plass ved overtagelse.

Ved salgsstart er det kun 4-roms og store 3-roms som kan kjøpe plass. Mindre 3-roms og 2-roms leiligheter kan ikke få bekreftet kjøp for prosjektet nærmer seg sluttsolgt, og man ser at det er plasser til overs.

Hva skjer om jeg har kjøpt, men det skjer noe som gjør at jeg ikke kan flytte hit allikevel?

Det er ingen angrerett, slik at avtalen om å fullføre kjøpet er bindende selv om noe uforutsett inntrer. Bustadoppføringsloven (som er lovverkets som regulerer avtalen) gir kjøper rett til å avbestille, men det betinger at kjøper dekker alle selgers utgifter herunder salg til en lavere pris. Dette kan fort bli kostbart. Frem til det er vedtatt igangsetting så er det et forhåndsbestemt avbestillingsgebyr på 5 %.

Man kan søke selger om å få selge kontrakten til andre, men dette blir vurdert på individuelt grunnlag, og det kan bli stilt vilkår til en slik transport av kontrakt. Man får ingen forhåndsgodkjenning til videresalg.

Kan jeg leie ut leiligheten?

For selveierleiligheter (A, B og C) kan du fritt leie ut hele eller deler av boligen. Det er kun noen lovmessige begrensninger i forhold til hyppig korttidsutleie (eks. Airbnb) som gjelder alle selveierleiligheter uansett hvor de ligger.