np3

Hageanlegg

Poppelhagen får en frodig og flott opparbeidet hage med vakre vekster, sildrende bekk og fredelig vannspeil. Her blir det også bord og solbenker, pergola med klatreplanter og treningsapparater. I kjøkkenhagen kan du dyrke egne urter.

Hagevillaen

Den ærverdige sveitservillaen får innholdsrike fellesrom i 1. etasje og kjeller. Det blir lounge og selskapsrom, kjøkken og kaffebar.

Gjesterom og hobbyrom 

Poppelhagen får to gjesterom med egne bad for ekstra overnattingsgjester. Det felles hobbyrommet er på ca. 50 m2 og har preppe- og mekkebenk, sykkel- og hundevask.