np3

Hageanlegg

Poppelhagen får en frodig og flott opparbeidet hage med vakre vekster, sildrende bekk og fredelig vannspeil. Her blir det også bord og solbenker, pergola med klatreplanter og treningsapparater. I kjøkkenhagen kan du dyrke egne urter.

Gjesterom og hobbyrom 

Poppelhagen får to gjesterom med egne bad for ekstra overnattingsgjester. Det felles hobbyrommet er på ca. 50 m2 og har preppe- og mekkebenk, sykkel- og hundevask.

Hagevillaen

Den ærverdige sveitservillaen får innholdsrike fellesrom i 1. etasje og kjeller. Det blir lounge og selskapsrom, kjøkken og kaffebar.