np3

Reguleringsplan

---

Prosjektet art og omfang

Matrikkelnr.

Tinglyste avtaler

Type eiendom

Tomt/beskaffenhet