np3

Nyhetsbrev Brattlitoppen mars 2020

Informasjon og status om prosjektet

Komplett rammesøknad for prosjektet ble sendt inn før jul med noen korrigeringer etter krav fra kommunen. Endringene omhandler bl.a noen justeringer på fasaden og enkelte hjørnebalkonger.  De som er berørt av endringene er orientert om dette. Vi håper rammetillatelsen kommer i løpet av mars.

Vi har gjort noen endringer på markedsføringen av prosjektet. Brattlitoppen med sine 32 leiligheter i bygg A er første salgstrinn. Bygg B med sine 76 leiligheter markedsføres under navnet S54 Oslo og er salgstrinn 2. Prosjektet vil bli oppført i et byggetrinn og det vil bli et felles sameie for begge byggene. 

I dialog med entreprenør har vi sett oss nødt til å gjøre noen justeringer på kvalitetene i prosjektet pga. høyere byggekostnader enn først ventet. Endringene på kvaliteter vil ikke gjelde for dere som allerede har kjøpt leilighet i prosjektet.  

Vi har solgt 16 av 32 leiligheter i bygg A, bygg B vil først bli lagt ut for salg etter vi har mottatt rammetillatelsen.  Totalt i prosjektet er det 107 leiligheter og vi bør ha ca. 50-60% forhåndssalg (målt i verdi) før vi kan sette i gang byggingen.
Det er derfor fortsatt litt tidlig å si noe om forventet byggestart men vi håper på en oppstart i 3. kvartal 2020.

Dere vil høre fra oss straks vi vet noe mer om rammetillatelse, valg av entreprenør og videre fremdrift.

Mvh
Neptune Properties