np3

Vi planlegger et av Oslos største ombruksprosjekt på Carl Berner

2021-09-01

Les også pressemelding i Estate her

I 2020 kjøpte Neptune sammen, med Daimyo og B.A. 5 Invest, tomteområdet på 11 mål nord for Carl Berner. Bygningene som står på tomten i dag, er blant de siste store næringseiendommene i bydelen. I kommuneplanen er området avsatt til utviklingsområde med høy arealutnyttelse og en kombinasjon av bolig og næring. Her har utvikler svært høye ambisjoner for sitt første store ombruksprosjekt og ser frem til å starte dialogen med PBE og naboer.

Dagens bygningsmasse er fullt utleid og brukes blant annet til produksjon, lager og kontorer. Tomteområdet skiller seg ut fra resten av boligområdene på Carl Berner, med lukkede fasader, varetransport til og fra, og mørklagte bygg etter arbeidstid.

Ønsker å transformere fra grått til grønt, levende og tilgjengelig

- Som by- og boligutvikler ser vi et kjempepotensial for utvikling av denne store eiendommen. Vi ønsker en kombinasjon av rehabilitering av deler av dagens næringsbebyggelse og nybygg med sterkt fokus på miljø og bærekraft. Vi vil bryte opp barrierene som dagens bygningsmasse representerer, og skape en åpen, tilgjengelig og levende bydel med tøff arkitektur.

Det er foreløpig planlagt 3-400 attraktive boliger og næringsareal med et godt tilbud av service- og tjenestetilbud. Vi vil sørge for grønne utearealer med torg og møteplasser ned mot Sinsenveien til glede for både nye og eksisterende beboere i området. Dette prosjektet er byutvikling i praksis og skal virkelig løfte området, sier John Martin Pedersen, utviklingsdirektør i Neptune.

Planlegger bred medvirkningsprosess for å ivareta lokalmiljøet

Nå skal vi først starte dialogen med PBE og så skal vi ha en bred medvirkningsprosess for å kartlegge behov og ønsker blant naboer, velforeninger, lokale interesseorganisasjoner og alle relevante aktører.

- Som boligutvikler i Oslo som for det meste kjøper tomter i eksisterende nabolag, vet vi at det er mange hensyn å ta. I utviklingen skal vi lytte til lokalmiljøet og menneskene som bor og bruker området, det er de som kjenner området best. Vi derfor engasjert selskapet CoUrban til å holde en løpende nabo- og interessentdialog gjennom hele prosessen, forteller Markus Thrygg, prosjektutvikler i Neptune.  

Høye ambisjoner for Neptunes’ første ombruksprosjekt

- Vi har høye ambisjoner for vårt første store ombruksprosjekt, og har engasjert Asplan Viak som miljøkonsulent for å bistå med gode ideer og veiledning gjennom prosjektet for å finne de gode løsningene, sier Thrygg.

Etter en innledende konkurranse og utvelgelse mellom ni arkitektkontorer, ble LOF Arkitekter, Grape Architects og Mad arkitekter invitert inn i et parallelloppdrag for å starte idearbeidet. LOF Arkitekter ble til slutt valgt for videre engasjement i prosjektet på grunn av deres høye ambisjoner og evne til å skape gode by- og bokvaliteter.

Videre har Spacemaker blitt brukt av alle deltakere i parallelloppdraget, noe som har gitt kvalitetssikring underveis i arbeidet, dette gir en økt trygghet rundt prosjektet allerede i en tidlig fase. Spacemaker brukes også videre i utviklingen av prosjektet.