np3

Veidekke bygger flere boliger for Neptune

2016-07-06

Neptune Properties har gitt Veidekke Entreprenør oppdraget med å oppføre andre byggetrinn av boligprosjektet Holtet Horisont i Oslo. Veidekke skal i trinn to oppføre fire bygg på fire etasjer med 47 tre- og fireromsleiligheter og underjordisk garasjeanlegg.