np3

Utbyggere kan nå kreve forskudd uten å stille §12-garanti

2017-01-26
Artikkel i Estate av Tore Økseter

16. desember 2016 vedtok Stortinger enkelte lovendringer i bustadoppføringslova § 12. Endringene trådte i kraft 1. januar 2017. En av endringene som har vært lite omtalt, og som også virker å være lite kjent i bransjen, er at utbyggere nå kan ha rett til å kreve at boligkjøpere innbetaler forskudd før det stilles garanti etter bustadoppføringslova § 12.

Les hele artikkelen her