np3

Usbl inn på eiersiden i Neptune Properties AS

2018-04-17
Usbl har kjøpt 34 % eierandel i boligutviklingsselskapet Neptune Properties AS, og blir dermed største enkeltaksjonær i selskapet.

Usbl og Neptune disponerer til sammen tomtebanker for nærmere 3000 boliger i Oslo og det sentrale østlandsområdet. Gjennom samarbeid vil selskapene bli en av de største boligutviklerne i regionen.

For Usbl er eierskapet i Neptune en del av strategien for å innfri selskapets høye vekstambisjoner innen boligutvikling. Eierposten i Neptune gjør også at Usbl’s medlemmer vil få tilgang til enda flere attraktive boliger.

- Neptune Properties har fra starten hatt en betydelig vekst og har utviklet stadig større prosjekter. Usbl ser frem til å bidra med vår kompetanse for å styrke selskapet ytterligere. At vi i tillegg kan tilby kommende prosjekter til våre medlemmer er veldig positivt, og det gjør medlemskapet i Usbl enda mer attraktivt for våre medlemmer, sier administrerende direktør i Usbl, Johan Bruun.

Styreleder Morten Eivindssøn Astrup i Neptune Properties er tilfreds med å få Usbl inn på eiersiden. Neptune skal fortsatt være en selvstendig eiendomsutvikler med mulighet til å gjennomføre prosjekter alene og i partnerskap med andre. Astrup og gründer-kollegene Lasse Røsnes og Jon Strand forblir eiere i selskapet, med 22 prosent av aksjene hver. Samtidig selger Tollef Svenkerud seg ut av virksomheten.

– Det at Usbl velger å gå i partnerskap med Neptune Properties om utvikling av boliger i Oslo-området er en anerkjennelse av den posisjonen vi nå har i markedet. Vi er sikre på at begge parter vil komme styrket ut av dette samarbeidet, sier Astrup.

I 2017 kunne Usbl tilby over 500 boliger med forkjøpsrett for medlemmene, mange av disse som følge av samarbeid med andre boligutviklere.

- Det at vi kjøper oss inn i en så stor aktør som Neptune vil øke dette tallet fremover, avslutter Bruun.

Avtalen innebærer at Usbl’s medlemmer får forkjøpsrett til alle Neptunes boligprosjekter når disse legges ut for salg. Samarbeidet gir også selskapene mulighet for å utveksle boligutviklings- og prosjektlederkompetanse, og partene vil fortløpende vurdere muligheter for å kunne samarbeide i enkelte boligprosjekter fremover. I tillegg skal Usbl bistå med etablering av boligselskapene i alle prosjektene som bygges, noe som vil gi kundene en enda tryggere bolighandel.

De tre gjenværende Neptune-eierne forblir styremedlemmer, og vil bli supplert med to representanter utpekt av Usbl. I tillegg vil man rekruttere en ekstern person til vervet som styreleder. Partene ønsker ikke å opplyse om den finansielle delen av avtalen.

Kontaktinformasjon:

Johan Bruun
Adm. direktør, Boligbyggelaget Usbl
Tlf 913 39 977
Johan.bruun@usbl.no

Morten Eivindssøn Astrup
Styreleder, Neptune Properties AS
Tlf +44 7778 888000
morten@stormcapital.co.uk