np3

Profier og Neptune med store vekstambisjoner - ansetter investeringsdirektør og gir full gass på tomtekjøp.

2021-08-26

- Vi er ute etter tomter i velfungerende markeder; Neptune fokuserer sin aktivitet i Oslo, mens Profier er en landsdekkende boligutvikler, med hovedfokus på Bærum og Asker mot Drammen, samt innenfor firkanten Hønefoss-Jessheim-Moss-Tønsberg. Profier er også en av de største boligutviklerne i Bergen og Stavanger. Vi er ganske bra dekket så langt, men har et langtidsperspektiv og finansiell styrke til å kjøpe mer, avslutter Solbjørg.

Solbjørg får dermed hovedansvaret for å identifisere og vurdere nye prosjekter og gjennomføre kjøpsprosessen sammen med et dedikert team i Neptune og Profier.

- Å drive god by- og boligutvikling handler om å sette menneskene i sentrum, og å kombinere gode idéer, høye ambisjoner med tung faglig kompetanse. Etter mange år i bransjen har Ole opparbeidet seg lang erfaring med eiendomstransaksjoner og har et stort nettverk inn mot bransjen, og vi er veldig fornøyde med å få ham med på laget. Neptune og Profier utgjør samlet et av landets største eiendomsutviklermiljøer, og det er gjennom våre ansatte vi skal skille oss ut og gjøre at grunneiere og andre utviklere ser verdi i å jobbe sammen med oss, sier Anders Gregersen, administrerende direktør i Neptune. 

Solbjørg har jobbet som transaksjonsmegler innenfor næringseiendom for blant annet Catella, DTZ (nå Cushman & Wakefield) mellom 1996 og frem til 2014. Da startet han for seg selv med eiendomsutvikling og investeringer. I 2021 dukket det opp en ny mulighet.

- De ringte meg i mai, og jeg syns det var veldig interessant å bli en del av et stort miljø igjen. Det er godt å få jobbe med så kompetente mennesker og få bryne seg hver dag. Jeg er fortsatt så ny at jeg kan si at Neptune og Profier er flinkest i Norge. De har skjønt at alt i denne bransjen handler om tillit. Vi ønsker å være selskap som man vet at man kan stole på, forteller den nye investeringsdirektøren.

Å ha både Neptune- og Profier-hatt på, og å være ansvarlig for to store tomtebanker, ser Solbjørg på som uproblematisk:

- Begge er eid av Gjelsten Holding og er støttet av den samme kapitalen. Vi snakker med de samme meglerne, utviklerne, entreprenørene, tomtebesitterne og andre aktører, så det gir mening at det er én person som leder dette arbeidet.

Neptune og Profier bygger totalt rundt 700-800 boliger i året og må fylle på med tilsvarende volum hvert år, og er interessert i å kjøpe alt fra råtomter til prosjekter med rammetillatelse.