np3

Profier kjøper Neptune Properties

2020-10-15
Bolig- og eiendomsutvikleren Profier Gruppen AS har inngått avtale om kjøp av 100% av aksjene i Neptune og styrker med dette sin posisjon i Oslo-markedet.

Neptune Properties er en av Oslo-områdets største boligutviklere, og har en rekke store boligprosjekter under utvikling, samt en tomtebank som danner grunnlag for utvikling av ytterligere 2.000 boliger.

Selskapet har siden oppstarten i 2007 utviklet og solgt mer enn 1 200 boliger med en markedsverdi på over 7 milliarder kroner.

«Profier har de siste årene utviklet seg til en betydelig boligutvikler, og har gjennomført et stort antall prosjekter over hele landet. Gjennom kjøpet av Neptune Properties styrker vi nå vår tilstedeværelse i Oslo-området. Neptunes prosjektportefølje er en god match med Profiers egen utviklingsportefølje, og man forventer at Profier vil kunne utnytte de synergier og muligheter som ligger i å samarbeide på tvers av selskapene», sier Profiers hovedeier Bjørn Rune Gjelsten.

Samlet vil Profier Gruppen etter transaksjonen ha rundt 400 000 kvadratmeter under utvikling, fordelt på 75 prosjekter og 5 000 boliger.

God løsning
Neptunes styreleder Ole-Wilhelm Meyer er fornøyd med avtalen som nå er inngått.

«Neptune Properties er en suksesshistorie der vi på få år har inntatt en sterk posisjon i Oslo. Det at en stor og solid aktør som Profier nå kommer inn som eier, er en anerkjennelse av dette. Jeg er sikker på at Profier er en riktig eier for å videreutvikle Neptune», sier Meyer.

Han opplyser at eierne hadde flere strategiske alternativer på blokken, men konkluderte med at et salg til Profier var den beste løsningen.

Tre av dagens eiere – Jon Strand, Lasse Røsnes og Morten Eivindssøn Astrup – har vært med siden selskapet ble etablert. I 2018 kom Usbl inn som største eier i selskapet med 34 prosent av aksjene.

«Usbl har en ambisiøs vekststrategi innenfor boligutvikling i årene som kommer og vi gjør fortløpende vurderinger av hvilke investeringer som vil gi mest verdi for våre medlemmer. Neptune Properties har vært en god investering for oss, men når muligheten til å selge dukket opp konkluderte vi med at et salg kan bidra til å styrke Usbls totale tilbud i tiden som kommer», sier Usbls adm. dir. Johan Bruun.

Beholder Neptune-navnet
Etter overtakelsen planlegger Profier å opprettholde både organisasjonen og Neptune-merkevaren.

«Neptune Properties vil drives videre som et søsterselskap av Profier. Selskapet har på kort tid blitt en industriell aktør i premium-segmentet. Vi ønsker å bidra til en videre utvikling av Neptune og har som målsetning at selskapet skal fortsette å bygge boliger av høy kvalitet i Oslo. Samlet vil vi utgjøre en allsidig boligutvikler med hovedfokus på Stor-Oslo og Bergen», sier daglig leder Lasse Lundhaug i Profier.

Representant for Gjelsten Holding og påtroppende styreleder i Neptune Properties, Ola T. Gjørtz, sier man vil bygge videre på fundamentet dagens eiere har skapt.

«Gjennom kjøpsprosessen har vi fått et solid inntrykk av selskapets ledelse gjennom Anders Gregersen og hans team. Neptune har opparbeidet seg et godt omdømme og har vektlagt bærekraft i kombinasjon med utvikling av ettertraktede boliger rundt kollektivknutepunkt. På den måten har selskapet kombinert sunn forretningsdrift med utvikling som bidrar til å løse Oslos klima- og boligutfordringer. Vi vil bygge videre på dette fundamentet, og er glade for at gründerne Jon Strand og Lasse Røsnes blir med på laget videre», sier Gjørtz.

Les hele pressemeldingen her