np3

Poppelhagen på Sæter med 121 boliger og felleshus er vedtatt i Bystyret - Salgsstart 28. januar!

2022-01-18

I desember 2021 ble det klart at Bystyret vedtok reguleringssaken for Poppelhagen. Samarbeidsprosjektet mellom Neptune Properties og Monolith Properties består av 121 leiligheter med fellesfunksjoner, nytt seniorsenter og nye offentlige friområder. «Dette er et veldig flott prosjekt som er godt tatt imot lokalt», uttalte leder for Byutviklingsutvalget James Stove Lorentzen i sluttbehandlingen.

Anders Gregersen i Neptune og Emil Paaske i Monolith er godt fornøyd med å endelig kunne salgsstarte prosjektet etter en lang og tidkrevende planprosess.

Prosjektet består av i alt 14 boligeiendommer tett på Sæterkrysset og blir en videreutvikling av det allerede populære området rundt Sæter Torg.  

Denne type bolig- og byutviklingsprosjekter er viktig for å legge til rette for beboere i områder som ønsker seg nye og lettstelte boliger. Realiteten er at et prosjekt som dette om to-tre år, når prosjektet står ferdig, også muliggjøre at mange barnefamilier kan etablere seg på Nordstrand. Det er lokalmarkedet som er typiske kjøpere i et slikt prosjekt, og ferdigstillelse av prosjektet frigjør familieboliger. Prosjekter som dette, i gode og etablerte nabolag, gir fremtidsrettet og bærekraftig boligutvikling. Det er et stort satsningsområde for oss Neptune Properties, sier Anders Gregersen.

God stedsutvikling og godt samarbeid gir vinn-vinn løsninger

Prosjektet følger den overordnede Sæterplanen og flere av innspillene som kom inn i medvirkningsprosessene har blitt tatt med inn i prosjektet. Bydelen får også et nytt Seniorsenter og kommunen frigjør samtidig tomt til fremtidig barnehagebygging. Andre gevinster for nabolaget ved en helhetlig utvikling som dette er at nye gangforbindelser og offentlig friområder etableres sier Paaske.  

Arbeiderpartiet ved Mansoor Hussein uttalte i bystyret at: «I denne saken er vi spesielt glad for hva planen gir tilbake til nærområdet gjennom denne bebyggelsen får man mange gode bymessige kvaliteter.»

Det er godt å se at politikerne ser kvalitetene og de vinn-vinn løsningene vi har jobbet med over lang tid, og vi håper at dette kan bli en god referanse for kommende utviklingsprosjekter i andre stasjonsnære områder i Oslo, sier Gregersen.

Et gjennomarbeidet prosjekt med unike kvaliteter

- Vi hadde stor tro på at det kom til å gå igjennom, sier Paaske. Det er et fantastisk gjennomarbeidet prosjekt, som gir mye tilbake til nabolaget. Vi har investert mye i kvaliteter som skal komme både enkeltbeboere og fellesskapet til gode. Leilighetene har gode planløsninger og høy materialkvalitet, det blir et hageanlegg og fellesarealer i en klasse for seg.

Les mer om Poppelhagen her