np3

Nye planer for Tåsen Senter

2017-03-14
Neptune Properties, JIB Eiendom og NorgesGruppen vil bygge 100-120 leiligheter og ca. 2 800 kvm BRA næring på Tåsen Senter

Den pågående reguleringssaken for Kaj Munks vei 41, som er adressen for Tåsen Senter i Oslo, har pågått siden juli 2012. Da ble det ytret ønske om å etablere et bredere og mer tidsriktig handels- og servicetilbud for lokalområdet. Samtidig ble det søkt om å etablert boliger i etasjene over, dels for å finansiere det omfattende prosjektet, og dels for å legge til rette for ny boligetablering i et naturlig knutepunkt for vei og bane.

Les hele artikkelen her