np3
Neptune ansatte 2021Neptune ansatte 2021

Neptune stod bak en fjerdedel av alle regulerte Oslo-boliger i 2021

2022-02-11

77 leiligheter i Prinsessealléen på Skøyen, 45 leiligheter i Libakkveien ved Brattlikollen, og 125 leiligheter i Poppelstien på Nordstrand. Med disse tre prosjektene til sammen ble Neptune den utvikleren som fikk regulert aller flest boliger i Oslo i 2021. Det gjør administrerende direktør Anders Gregersen glad.

- Det er alltid stas å få gode prosjekter gjennom i rådhuset. 

At Neptune har en stor andel av det totale antallet regulerte boliger i Oslo, tar vi som en fjær i hatten. Å få regulert boliger i Oslo er noe som tar tid, og det krever at vi utviklere leverer særdeles gode prosjekter. 

Det er mange flinke folk hos oss som har jobbet lenge med disse prosessene, og jeg ser at vi blir dyktigere til å skape gode boligprosjekter for byen vår, sier Gregersen 

Eksperter har tidligere antydet et behov for 5000 nye boliger i Oslo årlig, for å holde tritt med etterspørselen. De siste årene har det blitt regulert langt færre enn det.  

- Vi skulle gjerne ha fått regulert enda flere boliger i Oslo. Vi har mange gode prosjekter vi ønsker å tilby byen, og 1021 regulerte boliger totalt i 2021 er altfor lite. Behovet er langt større, sier Gregersen.  

Han forteller videre at Neptune håper å få regulert flere prosjekter i 2022, enn i 2021, og at dette kan være med å dempe det prispresset og utflyttingen som nå er i Oslo.  

- Det er et stort behov for bærekraftige kvalitetsprosjekter som kan skape gode og attraktive nabolag. Ikke minst er det viktig at slike prosjekter blir satt i gang i etablerte områder der folk allerede bor, og har lyst til å bli boende selv om behovene deres endres, avslutter Gregersen. 

Anders Gregersen, adm.dir. i NeptuneAnders Gregersen, adm.dir. i Neptune