np3

Neptune profilkampanje

2020-02-26
I denne profilkampanjen er det de som har flyttet inn i en Neptune bolig som er i fokus. Våre kjøpere har ulike ønsker og preferanser, og vi i Neptune må hele tiden tenke nytt for å imøtekomme disse. Møt Ronaldo, Miljø-Marte og Eva i tredje. Og bli bedre kjent med boligprosjektet Malerhaugveien 28.


RONALDO & NEPTUNE

Barn trenger boltreplass, ute som inne. De trenger gode utearealer, sunne fellesområder der de kan ha kontakt med andre og en leilighet som gir rom for lek og samvær.

Vi i Neptune må hele tiden tenke nytt for å imøtekomme små og store "Ronaldoer". Vi må være innovative i utnyttelse av tomter, på boformer, smarte romløsninger og estetiske opplevelser. Målet vårt er alltid å bygge boliger som folk ikke vil flytte fra.

MILJØ-MARTE & NEPTUNE

Marte er blant dem som lar hensynet til miljø styre sine valg, også når det kommer til bolig. Vi ønsker henne hjertelig velkommen til et av våre boligprosjekter.

For å finne gode og bærekraftige løsninger, må vi i Neptune Properties hele tiden tenke nytt. Vi må velge miljøsertifiserte materialer, etablere fossilfri byggeplasser og legge til rette for delingsøkonomi og fellesfunksjoner. Dette er bare noen få av de tiltakene vi iverksetter for at Marte og dere andre kan eie en bolig fra Neptune med god samvittighet.

EVA I TREDJE & NEPTUNE

Eva bestemte seg foren leilighet i 3. etasje, men følte seg nærmere himmelen da hun flyttet inn. For hun fikk en lettstelt bolig med vannbåren gulvvarme, felles takterrasse og hyggelige naboer. Hun elsker livet her.

For å få Eva og andre boligkjøpere til å trives, må vi i Neptune hele tiden tenke nytt. Vi må tenke på smarte og funksjonelle romløsninger, god og kreativ utnyttelse av fellesområder og en tiltalende arkitektur. Først da får vi Eva og dere andre til å velge en Neptunebolig fremfor en annen bolig.