np3

Neptune kjøper mer på Ensjø

2017-01-04
Tomten kan gi plass til 10.000 kvadratmeter bolig

Neptune Properties AS har de siste årene gjort flere tunge investeringer på Ensjø. Nå har Neptune Properties inngått avtale om kjøp av nok en eiendom, denne gangen Ensjøveien 4.

Eiendommen inngår i området som er omfattet av Oslo kommunes planleggingsprogram for Ensjø, og disponeres i dag av Bergheim Auto-Salg Oslo AS.

Neptune Properties AS har iverksatt prosessen med å få omregulert den nesten 5 mål store eiendommen fra industri til bolig. Omregulering vil innebære at eksisterende billokaler rives og erstattes med cirka 10 000 kvadratmeter bolig.

Les hele artikkelen her