np3

Neptune i Nordstrands Blad

2017-02-02
I poppelstien og Ekebergveien planlegger Neptune Properties det største boligprosjektet på Sæter hittil i år.