np3

Landet nytt boligprosjekt på Ensjø i Oslo

2020-07-08
For Neptune Properties skal WK Entreprenør oppføre 79 leiligheter og tilhørende utomhusanlegg i Malerhaugveien 28 på Ensjø. Totalverdien på kontrakten er 195 millioner eks mva.

Det vil bli mye bygging i området, med oppgradering av vei og nytt VA-anlegg i samme gate. Anleggsleder Kristian Moland er glad for at rammene for prosjektet nå er på plass:

– Det har tatt litt tid å lande alle detaljer i prosjektet, siden boligprosjektet henger sammen med de andre utbedringene som skal foregå i området. Nå er vi glade for å kunne starte opp på sensommeren, og utvikle prosjektet til beste for de som etterhvert skal flytte inn her. 

Tett samarbeid er avgjørende

Neptune Properties legger i sine boligprosjekter ekstra vekt på beliggenhet og tidsriktige boliger.

Nettopp beliggenheten sørger for flott utsikt og gode solforhold, samtidig som Malerhaugveien ligger sentralt i Oslo – her er det meste tilgjengelig fra sykkelsetet.

Det er første gang WK Entreprenør bygger for Neptune Properties, og samarbeidet så langt virker lovende.

– Vi har hatt et godt samarbeid med byggherren i lang tid for å lande alle forholdene i forbindelse med prosjektet. Og vi ser frem til et godt samspill videre i prosjektet. sier Moland.

En av de tingene begge parter er mest opptatt av å legge til rette for er miljøet:

– Sammen med byggherren prioriterer vi miljøet. Vi vil etter beste evne følge strakstiltakene fra Grønn Byggallianse og etterstrebe en fossilfri byggeplass, fortsetter Moland.

Les hele pressemeldingen her