np3

Adm. dir Anders ønsker NRK varmt velkommen til Ensjø!

2021-06-14

Ambisjonen er et moderne hovedkontor og gode vilkår for å skape konkurransedyktig innhold i et globalt marked, om jeg forstår kulturministeren riktig. Det virker fornuftig. Hva som skal til for å kunne klare å konkurrere med alle verdens innholdsprodusenter skal heldigvis vi i eiendomsbransjen ikke mene så mye om.

Det vi kan heve over enhver tvil, derimot, er at alle nye naboer og boligprosjekter har stor innvirkning på nærmiljøet. Det er et stort ansvar, og målet med ethvert prosjekt må være å øke områdets attraktivitet og etterlate et best mulig nabolag, det må naturligvis en så stor og viktig samfunnsinstitusjon som NRK også gjøre.
NRK kommer til å bli en viktig del av nabolaget på Ensjø, og da er ambisjoner om å gi tilbake til og å styrke nabolaget viktig. 

Som leder av Neptune, en eiendomsutvikler i Oslo som ofte kjøper tomter og bygger nye boliger i eksisterende nabolag og ved knutepunkter, tillater jeg meg å dele noen tanker om hva som er de viktigste tingene for NRK å tenke på i dette perspektivet fremover.

  • Å bygge i eksisterende nabolag er et håndverk. Det krever solid erfaring, kompetanse og engasjement, samt å lytte til og forstå hva menneskene og byen vår trenger. Det er mennesker som utgjør byen. Derfor må mennesker alltid settes først i bolig- og byutvikling.
  • Offentlig ettersyn er ikke bare et krav i reguleringsprosessen med Plan- og bygningsetaten - medvirkning er faktisk også gull verdt. Vi opplever at prosjektene våre rett og slett blir bedre når vi lytter til innspill fra naboer, lokal velforeninger, interesseorganisasjoner, bydelspolitikere og næringsaktører, og ber om innspill, gjerne tidligere enn forventet.
  • I de beste prosjektene våre har vi evnet å se utover egne tomtegrenser, ivaretar nabolagenes identitet samtid som vi tilfører noe nytt og fremtidsrettet, tilrettelegger for yrende gateliv, og sørger for fellesarealer som også kommer eksisterende naboer til gode.

Vi ønsker NRK lykke til og gleder oss til å se hva som kommer!

På vegne av oppunder 1000 positive og nysgjerrige naboer i våre ferdigstilte og kommende boligprosjekter på Ensjø; Ensjølyst, Ensjøhøyden, Malerhaugveien, Malerhaugen Park og Tøyentaket.

Hilsen fra Anders