np3

Her vil Neptune bygge 80 leiligheter

2018-05-09
Tomten er beliggende i et område hvor Neptune Properties har en rekke boligprosjekter.

I Malerhaugveien 28 i Oslo ønsker Neptune Properties å bygge 80 blokkleiligheter og en 4-avdeling barnehage. Det tilsvarer 7.350 kvadratmeter lyse arealer.

Opprinnelig ble dette planlagt som et rent boligprosjekt, men på grunn av opplyst mangel på barnehageplasser på Ensjø ønsket Plan- og bygningsetaten å omregulere eiendommen til barnehage. Dette førte til at forslagsstiller undersøkte muligheten for å utvikle en kombinasjon av bolig og barnehage.

Eiendommen er på snaut 5,4 mål, hvorav 292 kvm er regulert til del av Malerhaugveien, 180 kvm er regulert til en gangvei sør på eiendommen og 1.488 kvm er regulert til friområdet «Østre Parkdrag».

Les hele artikkelen her