np3

Her kan det komme 40 leiligheter

2020-01-27
Neptune Properties vil bygge 40 leiligheter nær T-banestasjon, men Plan- og bygningsetaten foreslår ca. 15 rekkehusleiligheter

Neptune Properties foreslår å omregulere Bogerudveien 15 fra institusjon og gangvei til boliger og fortau. Det foreslås 2 boligblokker på 3-4 etasjer, forbundet med en felles garasjekjeller. Forslaget rommer 40 leiligheter med et samlet bruksareal på 3 850 kvadratmeter.

– Området ligger i et godt etablert, attraktivt og relativt stille boligområde på Bogerud. Det er naturlig å fortsette boligutvikling på denne tomten, skriver fagkyndig AART architects i planforslaget.

Bebyggelsen i området er fra 1960-tallet, og utgjør i dag et velfungerende bomiljø med spesielle kvaliteter på grunn av sin nærhet til Østensjøvannet miljøpark. Området har tydelig definert bebyggelsesstruktur der bygningsvolumene er orientert nord syd, parallelt med terrengfallet. Dette prinsippet har gitt vestvendte boenheter og utsyn til friområder og Østensjøvannet. Bygningsmassen i området er en kombinasjon av blokker, rekkehus og noe innslag av eneboliger.

Planområdet har frem til nylig vært benyttet til institusjonsformål, men institusjonen er nå avviklet og eiendommen solgt. Neptune Properties mener etablering av 40 leiligheter i prosjektet gir et godt bidrag til utbyggingen av boliger i nærheten av eksisterende kollektivknutepunkter, og vil gi kostnadseffektive boliger i et marked med høye kvadratmeterpriser.

Les hele artikkelen her