np3

Her er planene for Smestadkvartalet

2018-04-16
Uavhengig av hva områdereguleringen for Smestadområdet ender med, har Neptune planer for «Smestadkvartalet».

Vi nærmer oss det vi håper vil bli en god dialogsituasjon med nabolaget og Plan- og bygningsetaten, sier Geir Inge Juriks, Eiendoms- og akkvisisjonsdirektør i Neptune Properties.

Uavhengig av områderegulering

Akersposten møtte Juriks og Lars Haukeland i LPO Arkitekter etter en invitasjon. De ville presentere planene for området som arkitektene kaller «Smestadkvartalet». Det er svært sjelden kost at Akersposten blir invitert til innsyn i en prosess, før utbyggers første møte med Plan- og bygningsetaten.

Les hele artikkelen her, Akersposten 13.04.18