np3

God salgsstart for Neptune Properties i Bodø

2016-10-10

Neptune Properties AS og det lokale eiendomsutviklingsselskapet BB Eiendom AS har i felleskap kjøpt og omregulert det gamle meieri- og brannstasjonskvartalet i Bodø. Kvartalet ligger sentralt i Bodø og skal nå bygges ut med ca. 10 000 m2 bolig og ca. 2 500 m2 næring. Prosjektet har fått det klingende navnet "Meierikvartalet" og så langt er 28 av 70 leiligheter i byggetrinn 1 solgt.

Les hele artikkelen her