np3

Ensjøhøyden i Byggindustrien

2019-10-17
Sentralt på Ensjø har Neptune Properties i samarbeid med Veidekke Entreprenør gitt en tidligere asfaltert tomt med et eldre kontorbygg nytt liv. Rundt et attraktivt felles uteområde er det nå på plass tre boligblokker, samt et bekkeløp og en tursti mot vest.

Prosjektet i Malerhaugveien 32 består av 133 leiligheter fordelt på tre boligblokker på seks og sju etasjer med en inntrukken toppetasje. De to blokkene mot øst er koblet sammen i de tre øverste etasjene, som derved danner en inngangsportal fra Malerhaugveien inn mot det bilfrie og grønne gårdsrommet. Med innkjøring fra Stålverksveien i sør, under gårdsrommet, ligger p-kjelleren med 69 parkeringsplasser og 298 sykkelplasser.

Les hele artikkelen her