np3

BundeBygg skal bygge for Neptune Properties på Ensjø

2020-11-17
Neptune Properties og BundeBygg har signert kontrakt for gjennomføring av Ensjølyst.

I Ensjøveien 34 skal BundeBygg føre opp 82 leiligheter, fordelt på to bygg over et underliggende garasjeanlegg. I tillegg skal det etableres en egen park.

Rammetillatelsen er mottatt og prosjekteringen er godt i gang. Det jobbes mot oppstart av omlegging av en eksisterende VA-ledninger i løpet av november.

– Neptune Properties og BundeBygg innledet forhandlinger om prosjektet Ensjølyst sist vinter, men etter at samfunnet stoppet opp i mars på grunn av korona, ble begge parter enige om at det beste for prosjektet var å jobbe videre sammen i en samspillsmodell med full åpenhet mellom partene. Etter en vellykket samspillsfase ble kontrakten for utførelse signert 30. oktober. Prosjektet vil gjennomføres som en totalentreprise med forventet ferdigstillelse 4. kvartal 2022, skriver BundeBygg i en pressemelding.

– BundeBygg har hatt et godt samarbeid med Neptune Properties frem til kontraktsignering, og vi ser frem til å gå inn i utførelsesfasen i vårt første prosjekt med Neptune Properties. Vi er også svært tilfreds med å samarbeide med en dyktig byggherre med tydelige miljøambisjoner, sier Ole Kristian Berg, administrerende direktør i BundeBygg.

Ensjølyst vil bli sertifisert etter BundeByggs mal til Grønn Byggeplass.

– Dette er en intern miljøsertifiseringsordning for BundeByggs byggeplasser hvor vi ønsker å minimere våre utslipp uavhengig av krav fra myndigheter og våre kunder. Våre konkrete mål er redusert bruk av fossile energikilder, avfallsreduksjon, økt sorteringsgrad og lavest mulig energibruk gjennom byggeprosessen, sier Ole Kristian Berg.

Neptune Properties er, som BundeGruppen, medlem av Grønn Byggallianse.

– BundeByggs fokus på miljø og bærekraftsarbeid var en av grunnene til valget av entreprenør, sier Kim André Moe, prosjektleder i Neptune Properties.

Les artikkelen her