np3
Foto: OMA.  Erling Fossen, Mansoor Hussain, Maren Bjerkeng og Anders GregersenFoto: OMA. Erling Fossen, Mansoor Hussain, Maren Bjerkeng og Anders Gregersen

Anders i OMA podcast - Oslo trenger et mangfold av utviklere

2022-02-16

Dagens utvikling i Oslo-markedet, med lang reguleringstid, høye kostnader og komplisert regelverk, gjør at stadig flere utviklere ser seg om etter muligheter utenfor Oslo, advarer Neptune i podcasten Bysnakk. 

- Oslo-markedet er attraktivt men krevende. Om tre til fem år risikerer vi at det bare er tre til fem utviklere igjen i Oslo, sier administrerende direktør i Neptune Anders Gregersen.

Behovet for et mangfold av boligutviklere i Oslo var hovedtema da Gregersen traff Mansoor Hussain fra byutviklingsutvalget i Oslo i podkasten Bysnakk. God byutvikling krever mangfold, og da må man sikre at boligutviklere satser på Oslo også fremover, selv om det er utfordrende.

- Det er allerede igangsatt et arbeid i Plan- og bygningsetaten for å få ned saksbehandlingstiden, sier Hussain, og legger til at det er viktig med god dialog mellom etaten og forslagstillerne, for sammen å jobbe for bedre forhold. 

Fortetting, medvirkning og skreddersøm

Byutvikling i Oslo følger Kommuneplanen fra 2015, som legger opp til fortetting av eksisterende nabolag. Det krever en helt annen grad av skreddersøm og medvirkning.

- Medvirkning er veldig viktig når man skal fortette eksisterende nabolag, og Neptune gjør et godt arbeid med det, sier Mansoor Hussain.

Nettopp fordi Neptune satser på etablerte nabolag er medvirkning og dialog så sentralt for utvikleren, som også møter et høyt konfliktnivå i sine prosjekter. Samtidig blir ofte de største motstanderne av prosjektene også ofte de første kundene, nettopp fordi det eksisterer et behov.

- Vi ser en mismatch i boligutnyttelsen i flere nabolag. De som bor i store eneboliger, som egentlig passer bedre for småbarnsfamilienes behov, vil ikke flytte før gode leiligheter blir tilgjengelige i nærområdet. 

Derfor er det å tørre å drive nærutvikling viktig også for sosial bærekraft, sier Gregersen.

Etterlyser tydelig instruks for fremtidsrettet utvikling

En av de største utfordringene for utviklerne i Oslo er at Kommuneplanen, som Plan og Bygg styrer etter, er utdatert.

- Vi ser et klart behov for tydelig instruks fra politikerne om hva man ønsker av bærekraftig og fremtidsrettet utvikling. Man må unngå at utviklere som tenker fremtidsrettet blir heftet av gamle planer, sier Gregersen. Han mener det er et problem at store utbyggere som Selvaag, Solon og Nordr i løpet av de siste årene knapt har kjøpt en eneste tomt i Oslo, men heller satset andre steder.

Det pågår nå revisjon av høyhusstrategi og småhusplan parallelt.

- Mange viktige diskusjoner kommer fremover, og disse må sees i sammenheng, sier Hussain.

Gregersen og Hussain håper begge det er flere enn tre til fem boligutviklere igjen i Oslo om tre til fem år – mangfoldet er viktig både for innbyggerne, for politikerne, for utviklerne – og for Oslo.