np3

AF Gruppen bygger for Neptune Properties

2016-09-16

AF Gruppen Norge AS og Neptune Properties AS har inngått avtaler om bygging av leilighetsprosjektene Lutvanntoppen 1 og 2 i Ole Messeltsvei på Lutvann i Oslo. Prosjektene blir utført som totalentrepriser med en samlet kontraktssum på 163 millioner kroner eks. mva.

Les hele artikkelen her