np3

Neptune Properties styrker laget

Neptune Properties AS har ansatt Geir Inge Juriks som eiendomsutvikler. Geir Inge kommer fra HAV Eiendom AS, hvor han har vært ansatt som utviklings- og prosjektdirektør siden september 2014.

HAV Eiendom har ansvaret for å utvikling, tilrettelegging og salg av de frigitte havneområdene i Bjørvika, herunder områdene knyttet til Sørengautbyggingen, nye Deichmanske Hovedbibliotek, nytt Munchmuseum, boligprosjektet Munch Brygge og andre profilerte prosjekter i Bjørvika. De siste årene har HAV Eiendom også engasjert seg som byggherre i egne prosjekter, og hvor Juriks har hatt en sentral rolle i realiseringen av kontor- og studentboligprosjektet Diagonale. Videre har Juriks ledet utviklingsarbeidet og oppstarten av hotell- og boligprosjektet Tomtebrygga, som er under oppføring mellom Operaen og Barcode. Juriks har også ledet utviklings- og planarbeidet med Fiskebrygga.

– Geir Inge er dyktig og engasjert med en genuin interessere for eiendom og eiendomsutvikling. Han vil tilføre Neptune Properties verdifull erfaring og spisskompetanse, noe som er viktig om vi skal utvikle oss videre og nå de målene vi har satt oss.

I Neptune Properties skal Juriks primært arbeide med prosjektutvikling i tidlig fase og tomteakkvisisjon.

Les hele artikkelen her