np3

Her er planene for Smestadkvartalet

Uavhengig av hva områdereguleringen for Smestadområdet ender med, har Neptune planer for «Smestadkvartalet».

Vi nærmer oss det vi håper vil bli en god dialogsituasjon med nabolaget og Plan- og bygningsetaten, sier Geir Inge Juriks, Eiendoms- og akkvisisjonsdirektør i Neptune Properties.

Uavhengig av områderegulering

Akersposten møtte Juriks og Lars Haukeland i LPO Arkitekter etter en invitasjon. De ville presentere planene for området som arkitektene kaller «Smestadkvartalet». Det er svært sjelden kost at Akersposten blir invitert til innsyn i en prosess, før utbyggers første møte med Plan- og bygningsetaten.

Les hele artikkelen her, Akersposten 13.04.18