neptune-properties
Neptune Properties

Vil du utvikle de beste boligprosjektene?
 

Stillingstittel: Senior Prosjektutvikler
Søknadsfrist: Snarest

Ansvarsområder:

• Identifisere og vurdere interessante tomter og tomteområder.
• Sikre råderett til grunn gjennom kjøp, opsjon, etc.
• Ansvarlig for prosjektutforming og offentlig planprosess frem til godkjent detaljregulering.
• Ansvarlig for rammesøknadsprosessen og klargjøring av prosjektet for salgsstart.
• Være med å videreutvikle selskapets styrings- og koordineringsrutiner.
• Bygge tillit og godt renommé hos samarbeidspartnere, nabolag, politikere og alle andre vi er avhengige av i vårt daglige virke.


Kvalifikasjoner:

• Relevant erfaring fra eiendoms- og boligutvikling.
• God kjennskap til utviklings- og reguleringsprosesser i Osloområdet.
• Erfaring som byggherre, rådgiver eller fra offentlig forvaltning.


Personlige egenskaper:

• Resultatorientert med stor gjennomføringsevne.
• Relasjonsbyggende egenskaper og evne til å skape tillit.
• Kreativ og analytisk.
• Systematisk og strukturert.


Vi kan tilby:

• En utfordrende og spennende stilling hos en av Oslos ledende boligutviklere
• Et dynamisk og hyggelig arbeidsmiljø
• Konkurransedyktige betingelser
• Kontorer sentralt i Vika, Oslo

Stillingen rapporterer til selskapets utviklingsdirektør.