neptune-properties
Neptune Properties

Vil du bli vår nye regnskapscontroller?

Stillingstittel: Regnskapscontroller
Søknadsfrist: Snarest

Selskapets økonomi- og finansfunksjon (inkludert regnskap) er en viktig støttefunksjon i alle faser i selskapets verdiskaping, i tillegg til at avdelingen også tar hånd om tradisjonell og formell rapportering, regnskapsavleggelser m.m. Vi ønsker i enda større grad å proaktivt bistå selskapets ledelse, styre, eiere, prosjektledere og øvrige ansatte med merkantil bistand og støtte, samtidig som den tradisjonelle økonomi- og regnskapsfunksjonen må fungere effektivt og hensiktsmessig.

Vi søker derfor en gjennomføringsdyktig, fremoverlent og initiativrik regnskapscontroller som vil jobbe med mange og varierte oppgaver innenfor økonomi og regnskap. Vi er ute etter en effektiv og faglig dyktig regnskapscontroller som tar ansvar og sørger for at oppgavene blir utført på en fornuftig måte, og som gjerne også selv ønsker å være med å bidra til effektiv utvikling i avdelingen og i selskapet. Neptune Properties bruker nå Xledger som sitt regnskaps- og økonomisystem, og det er en meget stor fordel (men intet absolutt krav) om man har operativ erfaring fra dette systemet.


Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Allsidig og løpende regnskapsarbeid knyttet til selskapets virksomhet og prosjekter
 • Håndtering av inngående og utgående fakturering
 • Superbruker på selskapets økonomisystem Xledger
 • Periodeavslutninger
 • Avstemming av balanse og bank ved periode- og årsavslutning
 • Håndtering av utlån til datterselskaper og tilknyttede selskaper
 • Økonomisk og regnskapsmessig håndtering av utleieforhold (depositum, fakturering, purring, oppfølging)
 • Forberedelser til og bistand i revisjon og årsoppgjør
 • Revisorkontakt
 • Støtte økonomisjef og finansdirektør med forskjellige analyser og rapporter  

Forøvrig er vi ikke flere ansatte i selskapet og i økonomiavdelingen enn at arbeidsdagen normalt byr på mange varierte, nye og interessante arbeidsoppgaver og utfordringer. Det er store muligheter for å selv være med å påvirke og bidra til hvordan man mest effektiv jobber innenfor økonomiavdelingen.

Kvalifikasjoner:

 • Økonomisk/regnskapsmessig utdannelse på høyskolenivå.
 • Minimum 3 års erfaring fra operativ regnskapsfunksjon.
 • Svært god regnskapsforståelse.
 • Autorisert regnskapsfører er positivt, men ikke et krav.
 • Erfaring fra Xledger er en stor fordel, men ikke et absolutt krav.
 • Meget kyndig i Excel og PowerPoint.

Egenskaper:

 • Handlingsorientert, gjennomføringsdyktig og effektiv.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Systematisk og strukturert
 • Proaktiv, selvstendig og initiativrik
 • Lærevillig og sulten.
 • Utadvendt, med godt humør.

Vi kan tilby:

 • en viktig stilling og varierte arbeidsoppgaver innenfor et sentralt område hos Neptune Properties
 • godt arbeidsmiljø i et selskap preget av engasjement, innovasjon, fremdrift og høyt faglig nivå
 • hyggelige kolleger
 • konkurransedyktige betingelser og bonusordning
 • Neptune Properties holder til i flotte lokaler sentralt i Vika, Oslo


For spørsmål om stillingen, kontakt Sigmund Sletvold, finansdirektør/CFO, sigmund@npas.no,  tlf 977 43 143