neptune-properties
Neptune Properties


Vi søker Business Controller

 

Stillingstittel: Business Controller                                                      Søknadsfrist: Snarest

Selskapets økonomi- og finansfunksjon (inkludert regnskap) er en viktig støttefunksjon i alle faser i selskapets verdiskaping. Vi ønsker i enda større grad å proaktivt bistå selskapets ledelse, styre, eiere, prosjektledere og øvrige ansatte med merkantil bistand og støtte, samtidig som den tradisjonelle økonomi- og regnskapsfunksjonen må fungere effektivt og hensiktsmessig.

Vi søker derfor en boliginteressert, fremoverlent og initiativrik Business Controller til nyopprettet stilling som vil jobbe med et stort spenn av arbeidsoppgaver innenfor selskapets økonomi- og finansavdeling. Vedkommende vil jobbe fremoverrettet med controlling og oppfølging av og merkantil støtte til prosjekter i alle faser, men vil også jobbe med mer tradisjonelle økonomi- og regnskapsoppgaver, spesielt i de faser av året hvor arbeidsbelastninger her er stor. Kjennskap til og bakgrunn fra tradisjonelle regnskaps- og økonomisystemer (vi bruker Xledger) kan være en fordel men er ingen forutsetning – vi er i utgangspunktet ikke ute etter en tradisjonell regnskapsmedarbeider.

Ansvarsområder:

 • Økonomisk oppfølging av selskapets prosjekter, inkludert rapportering.
 • Merkantil støtte til selskapets prosjektledere, ledelse og øvrige ansatte.
 • Integrert del av selskapets økonomi- og finansavdeling, inkludert aktiv deltagelse i mer tradisjonelt økonomi- og regnskapsarbeid.
 • Intern og ekstern finansiering av prosjekter og hel-/deleide datterselskaper.
 • Deltagelse, analyse og oppfølging av transaksjoner, selskapsetableringer, partnerskap og investeringsmuligheter.
 • Støtte finansdirektør og økonomidirektør med forskjellige analyser og ad hoc prosjekter.
   

Kvalifikasjoner:

 • Økonomisk/merkantil utdannelse på høyskolenivå.
 • Minimum 3 års erfaring fra operativ økonomifunksjon, gjerne fra eiendom- eller boligselskap.
 • Svært god regnskapsforståelse.
 • Erfaring med årsregnskap og ligningspapirer er en fordel, men ikke et formelt krav.
 • God forretningsmessig forståelse
 • Meget kyndig i Excel og PowerPoint.
 • Gjerne erfaring fra Xledger, men ingen forutsetning.


Personlige egenskaper:

 • God generell bakgrunn fra og forståelse for økonomi- og finansfunksjonen i et eiendoms-/boligutviklingsselskap
 • Interesse for bolig, boligutvikling og eiendom.
 • Gode kommunikasjon- og samarbeidsevner
 • Åpen, ydmyk og evner å bygge nettverk og gode relasjoner til interne og eksterne kunder og samarbeidspartnere
 • Systematisk og strukturert
 • Proaktiv, selvstendig og initiativrik
 • Lærevillig og sulten.
 • Utadvendt, med godt humør


Vi kan tilby:

 • en fleksibel stilling og varierte arbeidsoppgaver innenfor et viktig område hos Neptune Properties
 • godt arbeidsmiljø i et selskap preget av engasjement, innovasjon, fremdrift og høyt faglig nivå
 • hyggelige kollegaer
 • konkurransedyktige betingelser og bonusordning
 • Neptune Properties holder til i flotte lokaler sentralt i Vika, Oslo

 

Stillingen rapporterer til selskapets finansdirektør/CFO.