neptune-properties
Neptune Properties

Vinderen

Lille Vinderen Park

Lille Vinderen Park er flere byggetrinn og totalt 93 leiligheter beliggende i Holmenveien og Charlotte Andersens vei. Leilighetene stod ferdige i perioden mai 2011 - juni 2013.

Dokumenter

Holmenveien 6, 0374 Oslo